Bengtskär 100 år, 1906 - 2006

 

Suomeksi

In English

Startsida

Historik

    2006 Bengtskär 100 år

    Boken om Bengtskär

    Utmärkelser

Service & Bokning

    Läge

    Dagliga kryssningar

       Skärgårdens märkesrutt

    Övernattning

    Grupper

    Konferenspaket

    Egen båt

    Café Båkjungfrun

    Prislista

Vintertid

Natur

Länkar

FAQ

Bildgalleri

 

 

Bengtskärs fyr har belyst sin omgivning i över hundra års tid! Den 19 december 1906 tändes ljuset i tornet på Nordens högsta fyr. Den dagen föregicks av flera års planering, administrativa beslut, tragiska olyckshändelser i närvattnen samt ett knappt år av intensivt byggnadsarbete. I början på 1990-talet reparerades den bortglömda och av naturens krafter illa medfarna fyren för turistbruk av Skärgårdens utvecklingsprojekt vid fortbildningscentralen för Åbo universitet. Den stora fyrbyggnaden renoverades och den fortsatta användningen av fyren garanterar dess funktion också i forsättningen. År 2000 köptes fyren av Turun Yliopistosäätiö. Yliopistosäätiös uppgift är att se till att det inte blir någon ny förfallsperiod. Nuförtiden gästas fyren årligen av över 15 000 besökare. Turismen och upprätthållandet av fyren sköts av familjeföretaget Wilson Marin Kb.

Åbo universitet på Bengtskär – utställning på Åbo universitet under april månad

I Åbo universitets administrationsbyggnad presenterades Bengtskärs historia, räddningsoperationen koordinerad av fortbildningscentralen samt livet på fyren idag. Vitrinutställningen öppnades 3 april 2006 kl 10.00.

Den hundraåriga fyren – seminarium och utställning i Forum Marinum

Åbo universitet och Bengtskär Ab ordnade tillsammans med Forum Marinum ett Bengtskär-seminarium den 2 juni 2006. Tillfället var öppet för allmänheten. Samma dag öppnades på Suomen Joutsen en Bengtskär 100 år-utställning, som var öppen hela sommaren. Utställningen innehåller intressanta föremål samt text- och bildmaterial. Byggandet av utställningen beviljades stöd av Svenska Kulturfonden. 

Förnyandet av fogarna på Bengtskärs fyrtorn gjordes med hjälp av insamlade medel

100-årsfestkommittén ordnade en omfattande insamling som riktade sig till företag, samfund och privatpersoner. De insamlade medlen användes till renoveringen av tornets runda del. Arbetet förverkligades under jubileumsåret. Förnyandet av fogarna mellan naturstenarna påbörjades i maj och blev färdigt i juli. Det byggdes fasta ställningar runt torndelen. Projektet kostade drygt 200 000 €. Nästan hälften finansierades av Undervisningsministeriet genom medel från Veikkaus och resten har samlats in som penningunderstöd från samfund och företag, och genom försäljning av insamlingsprodukter på fyren.

Jubileum hela året

Huvudfesten firades på fyren den 14.6.2006. Utöver utställningarna i Åbo var det i normal ordning möjligt att bekanta sig med fyren på ort och ställe hela sommaren. På själva jubileumsdagen var fyren först stängd på grund av festligheterna, men öppnade för allmänheten igen kl. 15.00. Alla gäster den dagen blev bjudna på kaffe och tårta.

På dagen 100 år efter att fyrlyktan tändes, den 19 december 2006, öppnades högtidligen den lilla jubileumsutställningen i Rosala, och samtidigt invigdes Wilson Marin Kb:s nya kontor. 100-årsdelegationen hade sitt avslutningsmöte och skålade för fyren.

Bengtskär behöver ditt stöd

Förutsättningen för att Bengtskär skall hållas livskraftigt är att fyren är i användning hela tiden. Att hålla fyren i skick i de svåra förhållanden som råder på Bengtskär kräver medel fortlöpande. Turun Yliopistosäätiö har en Bengtskärsfond som för den som vill ge pengadonationer. Jubileumsårets insamling fortsätter och med pengarna i fonden strävar man till att trygga de närmaste årens reparationsbehov. Det finns flera sätt att stöda. Här kan du bekanta dej med den fina upplysta 3D-tavlan som är en av insamlingsprodukterna. Dessutom finns det en miniatyrmodell av Bengtskär och en Supporter t-shirt till salu på fyren. Deras pris går i sin helhet till insamlingskassan. Du kan också beställa dem per post från Bengtskär Ab.

Bankkontot dit donationer till fyren tas emot är 117330 - 423668. Mottagaren är Turun Yliopistosäätiö.

     

 

startsida  |  historia  |  bengtskär 100 år boken om Bengtskär utmärkelser

service och bokning  |  läge  |  dagliga kryssningar  |  övernattning  |  grupper  |  konferenspaket  |  egen båt

prislista  |  meny  |  natur  |  bildgalleri  |  länkar  |  FAQ  |  nyhetsarkiv

Copyright © Bengtskär Ab 2017